Menü

Nadir Şah ve Tarihteki Yeri

Sabitlenmiş Yazı

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün düzenlediği akademik sohbetler devam ediyor: 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 13.00’da Enstitü konferans salonunda İran Mohaghegh...

Devamı...

Kutadgu Bilig Hakkında

Sabitlenmiş Yazı

İslami dönem Türk edebiyatının ilk eseri olan Kutadgu Bilig, 11. yüzyılın başlarında Balasagun’da doğmuş olan Yusuf Has Hacip’e aittir. Balasagun’da yazmaya başladığı...

Devamı...

Kesme ( ‘ ) İşaretinin Kullanımı

Sabitlenmiş Yazı

Kesme İşareti ( ’ ) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Kurtuluş Savaşı’nı, Atatürk’üm, Türkiye’mizin, Fatih Sultan Mehmet’e, Muhibbi’nin,...

Devamı...