Menü

Altay Dilleri Teorisi

Altay Dilleri Teorisi, Ural-Altay dillerinin Altay dil grubunu oluşturan, Türk, Moğol, Tunguz-Mançu (belki Kore ve Japon) dillerinin akrabalığını savunan bir teoridir. Bu dilleri konuşan halkın, edebiyat, folklor, tarih gibi kültür öğelerini araştıran bilim adamlarına Altayist ve bilim koluna ise Altayistik denilmektedir.
Karşılaştırmalı Altay dil ekolünün kurucusu Finli bilim adamı, Gustaf John Ramstedt. Ramstedt, ilk çalışmasını Fin-Ugor dilleri üzerine yapsa da sonraları Moğol ve Türk dilleri üzerinde durur. Mongolistik biliminin kurucusudur.

Moğol dilleri konusunda verdiği en önemli eseri, Kalmukça Sözlük’tür. Altay dillerini Japonca ile karşılaştırdığı bir makalesi ve Korece etimoloji çalışmaları konusundaki makaleleri ile bu alanda çığır açan çalışmalara imza atmıştır.

Ramstedt, tüm bu çalışmalarının başlangıcında, Altay dillerinin ortaya çıktığı Ana Altay dili diye bir dilin varlığından şüphe duymakta, aynı zamanda Moğolca ve Türkçe arasındaki benzerlikleri sözcük alıntılamalarına bağlamakta idi. Fakat çalışmaları ilerledikçe bu teorisini farklılaştırdı. Altay dillerini ortak bir atadan yani ‘Ana Altayca’dan oluştuğunu savundu.

 

Ramstedt’in savunucusu olduğu teoriye göre Ana Altayca dilinin dört söyleyişi vardır:

Ana Türk dili ve Ana Kore dili asıl dil grubunun güney grubunu,

Ana Moğolca ve Ana Mançu-Tunguzca ise kuzey kısmını oluşturmaktadır.

Bir dil ailesinin başlangıcına kaynaklık eden dile ana dil denmektedir.

Ana Altayca: Türkçe, Moğolca, Tunguzca (belki Korece ve Japonca) nın dahil olduğu ‘Altay grubuna kaynaklık eden dil.

Ana Türkçe: Türk dil ve diyalektlerine kaynaklık eden dil. Bu terimin yanında bir de ‘ana dili’ terimi vardır ki bu, bireyin doğumundan itibaren anasından veya yakın çevresinden duyup benimsediği ve içselleştirdiği dildir.

Bu sitedeki yazı, görsel ve diğer tüm materyaller telif hakkı kapsamında olup lisansı ile korunmaktadır. TürkDili.org internet sitesi yönetiminin yazılı izni olmadan materyallerin tamamının veya bir kısmının kopyalanması, dağıtılması, başka mecralarda yayımlanması suç teşkil eder.