Menü

Oğuz Grubu Dilleri

Sabitlenmiş Yazı

11. yüzyılda Mavreaünnehir-Horasan-İran üzerinden batıya yönelen Oğuzlar 13. yüzyılda Anadolu’da bir yazı dili oluşturmaya başlar. Türkçenin Anadolu’daki ilk yazılı ürünlerine Eski Anadolu...

Devamı...

‘Şiveli’ Şarkılar

Sabitlenmiş Yazı

Çoğunluğun ‘şive’ şeklinde tanımladığı, yerel söyleyiş biçimi olarak da ifade edilen ağız/şive kavramını çoğunuz duymuşsunuzdur. Türkiye’deki ağızların çokluğuna dikkat edildiğinde, yerel söyleyiş...

Devamı...

Osmanlı Türkçesi Adlarda Cinsiyet

Sabitlenmiş Yazı

Türkiye Türkçesinin 15-20. yüzyıllar arasındaki dönemine Osmanlı Türkçesi adı verilmektedir. Osmanlı Türkçesi içerisinde çoklukla Arapça ve Farsça alıntılar bulunmaktadır. Osmanlı Türkçesinde eril...

Devamı...

Dil ve Üslup – 2

Sabitlenmiş Yazı

Dilin sadece iletişim aracı olmadığı bilinç altını etkileyen bir özelliğe sahip olduğu önceki makalede detaylı açıklanmıştı. Önceki makalede “…fethedildi” ve “işgal edildi.”...

Devamı...