Menü

Oğuz Grubu Dilleri

11. yüzyılda Mavreaünnehir-Horasan-İran üzerinden batıya yönelen Oğuzlar 13. yüzyılda Anadolu’da bir yazı dili oluşturmaya başlar. Türkçenin Anadolu’daki ilk yazılı ürünlerine Eski Anadolu Türkçesi adı verilir. Bu dönem Anadolu Selçuklu Devletinin son zamanlarına ve beylikler dönemine denk gelir. Farsça ve Arapçanın etkin olduğu bu dönemde Türkçe itibarsız bir dildir. Dil hassasiyeti olan beylikler Türkçenin konuşulması ve yaygınlaşması konusunda çaba gösterirler. (Örnek: Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277)

Anadolu’nun fethinden sonra Türkçe yaygınlaşmaya başlar.

Oğuz grubu konuşurları bugün 150 milyon civarındadır. Oğuz grubu dillerini 4 grupta ele almak mümkündür:

1-Batı Oğuz Grubu:

a) Türkiye Türkçesi

b) Gagavuzca (Moldova bölgesinde yaklaşık 300bin konuşur)

c) Balkan dilleri ağızları

d) Ahıska Türkleri (Gürcistan topraklarında)

 

2-Orta Oğuz Grubu:

a) Azerice

b) İran, Irak Türkmencesi

c) Kaşkayca (İran’da 1 milyon konuşur)

d) Afşarca (İç Anadolu’da bazı illerde, Balkanlarda ve İran, Azerbaycan, Suriye, Türkmenistan ve Afganistan’da konuşurları bulunuyor)

 

3-Kuzey Oğuz Grubu:

a) Türkmence (6 milyon konuşur bulunuyor)

b) Horosanca (İran’ın kuzeydoğusundan Türkmenistan’ın Amuderta ötesine kadar konuşulan bölgedir.)

c) Özbekçe (Çağataycanın devamıdır. Karluk, Kıpçak ve Oğuz ağızlarını barındıran tek lehçedir.)

 

4-Güney Oğuz Grubu:

a) İran Lehçeleri (Kaşkayca, Sonkorca, Aynuca, Avşarca-Afganistan)

b) Salarca (Çin’de 70bin konuşur bulunuyor)

 

Bu sitedeki yazı, görsel ve diğer tüm materyaller telif hakkı kapsamında olup lisansı ile korunmaktadır. TürkDili.org internet sitesi yönetiminin yazılı izni olmadan materyallerin tamamının veya bir kısmının kopyalanması, dağıtılması, başka mecralarda yayımlanması suç teşkil eder.