Menü

Dil Bilmenin Önemi

Dil bilmek, maruz kalınan bir iletinin içeriğinin bilincine varmak ve dinleyiciler tarafından anlaşılabilen bir iletiyi yaratabilmektir. Diğer bir deyişle, dil bilmek algılanan /duyulan iletinin içerdiği sesleri çözümleyebilmektir. Bunun yanında bu iletinin çözümlenen seslerin bileşimlerinden hangilerinin anlamlı olduğunu, bu anlamın ne olduğunu anlayabilmektir. Bir konuşucu için ise dil bilmek, dinleyiciler tarafından anlaşılabilen, kabul edilebilen bir ileti oluşturabilmek demektir. Dil bilmenin başka bir yüzü de konuşan kişi tarafından dinleyicinin bildiği seslerin oluşturulması ve bunların dinleyicinin kabul edeceği biçimde olmasıdır. Her dil için hangi birimlerin olduğunu, hangi yapı için hangi birimlerin seçileceğini ve bu birimlerin nasıl birleştirildiğini bilmeyen insanlar, o dili bilmiyordur. Dil bir kurallar dizgesidir. Bir dizge, o dizgeyi oluşturan birimlerden ve o birimlerin kurallı biçimde dizilişinden oluşur. Dil bilmek, o dilin birimlerini ve birimler ile ilgili kuralları bilmek demektir. Kişiler arasında iletişim yalnız konuşma dili ile olmaz. İşitme engelli kişiler el hareketleri ile ifade edilen ‘işaret dili’ ile iletişim kurarlar. İşaret dilleri de konuşulan diller gibi, doğal dillerdir; iki dil türünün arasındaki fark, konuşulan dillerin kendilerini ifade etmek için ses kullanmaları, işaret dilinde ise ses kullanılmadığı için, ifade etmek istedikleri anlamı el, yüz ve vücut hareketleri ile aktarmalarıdır. Bir dilin dilbilgisi dört ana bileşenden oluşur: sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim. Sesbilim, o dilde bulunan ses birimlerinin niteliği, dağılımı ve birleşimlerini belirleyen kuralları içerir.
Biçimbilim sözcüklerin yapısı, en küçük anlam birimleri olan biçimbirimlerin özellikleri, dağılımı ve birleşimlerini belirleyen kuralları içerir.
Sözdizim tümce yapısını belirleyen birim ve bunların dağılımını ve birleşimlerini belirleyen kuralları içerir.
Anlambilim dilin anlam yapısını inceler.

Bu sitedeki yazı, görsel ve diğer tüm materyaller telif hakkı kapsamında olup lisansı ile korunmaktadır. TürkDili.org internet sitesi yönetiminin yazılı izni olmadan materyallerin tamamının veya bir kısmının kopyalanması, dağıtılması, başka mecralarda yayımlanması suç teşkil eder.